Friskvårdsmassör


Med inriktning mot idrottsmedicin och träning

Utbildning vänder sig främst till dig som vill jobba med massage, träning och friskvård som ett komplement till annan verksamhet. Detta kan du uppnå med denna utbildning, utan att behöva gå en hel yrkesutbildning.


Massage som behandlingsmetod

Den massage vi lär ut kallas klassisk svensk massage och du kan använda dina kunskaper inom till exempel idrotten, men även på din arbetsplats eller kanske för att hjälpa vänner och bekanta att bli av med värk och stelhet. Under utbildningen läggs stor vikt vid praktiskt arbete. Du kommer också läsa en del anatomi och fysiologi och med hjälp av den kunskapen kan du börja göra enkla tester och därmed effektivare behandlingar.


Idrottsmedicin och träning

Inom idrotten är tänkesättet att man vill få tillbaka den aktive så snabbt som möjligt efter en skada eller ett problem och detta har lett fram till att det inom idrotten utvecklats många bra metoder för att uppnå detta. Vi har därför hela tiden haft en inriktning mot friskvård och idrottsmedicin på våra utbildningar.
Om du till exempel har ansvar för ett lag eller en grupp aktiva, eller om du tränar själv, kommer du att få större kunskap om hur träning bör bedrivas på ett säkert och effektivt sätt efter denna utbildning.
Vårt synsätt både på skador, träning och rehabilitering bygger på att se på kroppen funktionellt. Med det menas att det är viktigt att se till att kroppen är förberedd för de belastningar den utsätts för. Inom träningsläran bygger därför mycket på det som kallas funktionell träning.
Kunskaper inom idrottsmedicin och träning är utmärkt att kombinera med kunskaper inom massage!


Kursupplägg

Utbildningen är uppdelad i de två blocken “Friskvårdsmassör” och “Idrottsmedicin och träning”.
Kursen är till stor del förlagd på helger så att du ska kunna genomföra kursen samtidigt som du jobbar.


Uppdelad utbildning

Utbildningens två block kan även läsas som fristående kurser.


Komplettering till Massageterapeut / Certifierad Massör

Om du efter att ha gått denna utbildning skulle vilja läsa vidare på någon av våra yrkesutbildningar till Massageterapeut får du tillgodoräkna dig en del av kursavgiften! Läs mer om detta i PDF-filen med fullständig kursfinformation.


Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Friskvårdsmassör våren 2018

Utbildning till Friskvårdsmassör

Kursdatum, start hösten 2017

“Idrottsmedicin och träning“ hösten 2017:
20-22 okt, 17-19 nov.


Kursdatum, start våren 2018

“Friskvårdsmassör“ våren 2018:
3-6 feb, 24-26 feb, 17-18 mar.

“Idrottsmedicin och träning“ våren 2018:
14-16 apr, 5-6 maj.


Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Observera dock att blocket “Idrottsmedicin och träning” kräver förkunskaper ungefär motsvarande det som ingår i blocket "Friskvårdsmassör".