Massageterapeut avancerad / Certifierad Massör


Med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning.


Detta är en yrkesutbildning på 500 timmar och leder till att du kan jobba professionellt med massage och friskvård. Skadeförebyggande insatser och friskvård har idag hög prioritet och allt fler företagsledare öppnar sina ögon för att i förebyggande och rehabiliterande syfte anlita massörer. Efter godkänd utbildning hos oss blir du massageterapeut. I utbildningen ingår också att göra ett nationellt certifieringsprov för att bli "Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör", vilket är en viktig titel att ha som massör i Sverige. Den ger dig också möjlighet att bli medlem i yrkesförbund för massörer. Medlemsskapet ger dig automatiskt obligatoriska patient och ansvarsförsäkringar.


Kvalitetssäkrad utbildning och statligt tillsyn

Bergqvists medlemskap i Branschrådet Svensk Massage innebär att vi uppfyller branschrådets krav på yrkesutbildning för massörer.
Utbildningen står också under statlig tillsyn hos Myndigheten för Yrkeshögskolan, vilket kräver att man uppfyller ett stort antal kvalitetskrav.


Avancerad fördjupning

I denna yrkesutbildning har vi, utöver Branschrådets krav för att kunna bli certfierad, även lagt till kursdelar inom test och undersökning, triggerpunkter, idrottsmedicin, funktionell träning, friskvård och egenföretagande. Detta är mycket bra kompetenser att ha som massageterapeut. Utöver det som krävs för certifieringen lär du lär du dig bland annat hur vanliga skador uppkommer och hur de kan förebyggas och behandlas. Du lär dig mer avancerad test och undersökning och även saker inom träning med tyngdpunkt på funktionell träning.


Praktik

Kontinuerligt under denna utbildning praktiserar du som massageterapeut, dels på skolans elevpraktik och dels på olika företag på din hemort. Syftet med företagspraktiken är, förutom att få träning i att genomföra massagebehandlingar, att du ska bygga upp en kundbas av företag och göra dig känd på orten där du bor.
Vill du även arbeta som idrottsmassör? I stället för att göra all praktik som företagsmassör kan du också göra praktik i idrottsföreningar som idrottsmassör.


Helfart eller halvfart

Du kan gå utbildningen till “Massageterapeut avancerad” på halvfart under två terminer, eller på helfart under en termin. På helfarten har man lärarledd undervisning på skolan i Linköping ungefär varannan vecka och på halvfarten en vecka i månaden, och då alltid i anslutning till helg.
Vilken variant som passar dig bäst beror på hur du vill lägga upp dina studier. Om du till exempel tänkt dig att arbeta under studietiden passar troligen halvfartsvarianten bäst för dig. Beroende på till exempel hur du kan styra dina arbetstider kan du jobba uppemot cirka 75% under studietiden.
Om du vill studera mer intensivt under en kortare tid passar helfartsvarianten bäst för dig. För båda varianterna gäller att de undervisningsfria veckorna är avsedda för självstudier och extern praktik på hemorten.


Kombinationserbjudande våren 2018

Till våren 2018 har vi ett kombinationserbjudande där du kan välja att kombinera en massörutbildning med utbildning till Personlig tränare. Väljer du att kombinera dessa utbildningar får du rabatt på kursavgiften. Vi kommer ha ett liknande erbjudande till hösten, mer information om det kommer inom kort. Hör av dig till oss om du är intresserad av detta!
Klicka på nedanstående länk för att läsa mer om vårt kombinationserbjudande.
Kombinationserbjudande massör/PT våren 2018


Referenser

Rör vid namnen för hela texten

Lärarna var det bästa...

Johan Norenfalk

Utbildning till Massageterapeut avancerad

Kursdatum, start våren 2018


Halvfart våren 2018 - hösten 2018:
27-31 jan, 21-25 feb, 14-18 mar, 14-19 apr, 4-8 maj, 9-13 jun, 8-12 aug, 5-9 sep, 26-30 sep, 10-14 okt, 24-28 nov.

Helfart våren 2018:
15-19 jan, 22-26 jan, 5-9 feb, 19-23 feb, 5-9 mar, 19-23 mar, 3-6 apr, 16-20 apr, 23-27 apr, 14-18 maj, 21-25 maj, 28 maj - 1 juni.


Kursdatum, start hösten 2018


Halvfart hösten 2018 - våren 2019:
17-21 aug, 15-19 sep, 13-17 okt, 13-18 nov, 28 nov - 2 dec, 12-16 jan, 6-10 feb, 6-10 mar, 30 mar - 3 apr, 24-28 apr, 25-29 maj.

Helfart hösten 2018:
6-10 aug, 13-17 aug, 27-31 aug, 10-14 sep, 24-28 sep, 8-12 okt, 22-26 okt, 5-9 nov, 19-23 nov, 3-7 dec, 10-14 dec, 17-20 dec.


Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Behörighetskrav för att gå utbildningen är dock att du har genomfört gymnasium eller har annan bakgrund som kan bedömas som likvärdig.