Medicinsk massageterapeut


Yrkeshögskoleutbildning, 400 poäng


Kompetens efter utbildningen

En Medicinsk massageterapeut arbetar bland annat med aktiv företagsfriskvård. Med detta menas en person som kompletterar företagets hälsovård med friskvård för att i tid se tendenser till förändringar i fysisk eller psykisk hälsa.
Som medicinsk massageterapeut har du gedigen kompetens inom manuell terapi. I detta ingår bland annat terapeutiska massagebehandlingar och omfattande test- och undersökningsmetodik med tillhörande dokumentation. Du lär dig specifika behandlingsmetoder och att kunna förstå orsakssamband för de mest frekventa skadorna inom rörelseorganen och rehabilitering av dessa.
Du kommer också kunna lägga upp individuellt anpassade träningsprogram och ge kostråd.
Som Medicinsk massageterapeut kan du arbeta både som egenföretagare och som anställd eller konsult på företag.


Examination

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen. För att få ut examen krävs godkänt på alla kurser.
I utbildningen ingår också delmoment som ger separata certifikat och licenser. Du får bland annat möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör och licensierad Personlig tränare.


Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva. Till massagepraktiken som ska göras på hemorten behövs också en massagebänk.


CSN

Utbildningen är CSN-berättigad under hela utbildningstiden, inklusive praktikveckorna.


Kursupplägg

Utbildningen pågår under två år. Av utbildningens 80 veckor är 26 veckor förlagda på skolan i Linköping, 34 veckor distansstudier och 20 veckor är praktikveckor. Distansstudieveckorna är avsedda för självstudier, träning med mera på hemorten.


Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Alla behöriga sökande kommer kallas till ett särskilt prov/intervju som genomföras på skolan i Linköping. Efter att alla intervjuer genomförts tar utbildningens ledningsgrupp beslut om vilka som erbjuds platser på utbildningen.


Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5, Idrott och hälsa 1 och Massage 1 och 2 från gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B, Engelska A, Idrott och Hälsa A.


Preparandkurs

Om du saknar behörighetskravet Massage 1 och 2 har du möjlighet att gå en preparandkurs hos oss. Klicka på nedanstående länk för att läsa mer.
Preparandkurs i massage


Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Medicinsk massageterapeut våren 2018

Utbildning till Medicinsk massageterapeut

Kursdatum, start våren 2018

Termin 1: 18 jan 2018 - 8 jun 2018
Termin 2: 20 aug 2018 - 4 jan 2019
Termin 3: 7 jan 2019 - 24 maj 2019
Termin 4: 5 aug 2019 - 20 dec 2019