Personlig tränare


Med inriktning mot funktionell träning.


Denna yrkesutbildning till PT riktar sig till dig som har ett intresse för träning, friskvård och hälsa och vill arbeta yrkesmässigt såväl i en fristående verksamhet som individuellt med olika kunder. Du kommer bli en personlig tränare med en bred och gedigen kunskap och du får konkreta arbetsverktyg såsom färdiga och effektiva träningsprogram med tydligt bildmaterial samt personlig vägledning.
Du kommer att kunna jobba med dina kunder oavsett vilken miljö och vilka hjälpmedel du har att tillgå. Alla har nytta av att anlita en personlig tränare, oberoende av ålder, kön, tidigare träningsvana, träningsmål, elit eller motionär för att optimera sin träning.
Inriktningen på denna kurs till PT är funktionell träning.


Funktionell träning

Konceptet funktionell träning bygger på ett synsätt som går hand i hand med hur vi på Bergqvist ser på kroppen och träning. Grundfilosofin inom funktionell träning är att man bör träna på sådant som gör att kroppen klarar av det den utsätts för. För att uppnå detta måste man se till att alla träningsbara egenskaper (som till exempel styrka, balans, rörlighet, koordination, stabilitet och kondition) uppfyller de krav som ställs.
I utbildningen ligger hela tiden ett funktionellt synsätt i grunden. Med det menas att du lär dig hur övningar kan göras funktionella för just den kund du jobbar med så att de främjar kroppens helhetsfunktion.


Kvalitetssäkrad av EuropeActive

EuropeActive (tidigare EHFA) är en organisation i EU som verkar för att höja kvaliteten inom friskvårdssektorn i Europa, både vad gäller utövare och utbildare. Bergqvist är medlem i EuropeActive och utbildningen till personlig tränare är ackrediterad av EuropeActive. Detta innebär att vår licens är kvalitetssäkrad och uppfyller de krav EuropeActive ställer för utbildningsnivån personlig tränare på EQF nivå 4, vilket är en eftergymnasial nivå. EQF är en europeisk standard för utbildningsnivåer. Läs mer om EuropeActive på deras hemsida www.europeactive.eu.


Omfattning

Utbildningen till personlig tränare är upplagd på halvfart / distans med åtta skolförlagda tillfällen (totalt 33 dagar), alltid i anslutning till helg. Den består av 230 lärarledda timmar samt cirka 250-300 timmar distanstudier på hemmaplan.
Att läsa på halvfart passar bra för dig som vill finansiera studierna och dina levnadskostnader genom att jobba uppemot 70% under studietiden.


Lärarteam

Lärarna i utbildningsteamet är verksamma på olika områden inom träning och friskvård. De har arbetat med att vägleda, inspirera och coacha i många år (allt från yppersta elit till motionärsnivå).


Arbetsmarknad för personliga tränare

Nedan följer en länk till de uppföljningar vi gjort av elever som utbildat sig till personliga tränare hos oss. Uppföljning av eleverna gör vi alltid cirka ett år efter att de tagit examen. Observera att detta alltså inte är resultat som vi påstår gäller för PT-branschen som helhet utan endast ett resultat baserat på de personliga tränare som utbildat sig hos oss på Bergqvist.
Statistik 2010-2012


Kombinationserbjudande

Om du skulle vilja utbilda dig till både personlig tränare och massageterapeut finns det möjlighet att kombinera båda dessa utbildningar och få rabatt på kursavgiften till PT-utbildningen. Hör av dig till oss om du är intresserad av detta!
Klicka på nedanstående länk för att läsa mer om vårt kombinationserbjudande.
Kombinationserbjudande massör/PT hösten 2017

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Personlig tränare hösten 2017

Referenser

Rör vid namnen för hela texten

Himla pedagogiskt och jag fick alltid det stöd och den hjälp jag behövde...

Pernilla Cato

Jag är otroligt glad att jag gick utbildningen och tack vare den så fick jag mitt drömjobb...

Frida Lindström

Utbildning till Personlig tränare

Kursdatum, start hösten 2017

Anatomi och fysiologiblocket innehåller 6 dagar med lärarledd tid, 20-24 september samt 10 november. Kursen startar sedan den 11 november och avslutas 12 juni 2018.


Förkunskaper

Du bör själv ha tränat regelbundet minst 1-2 år i någon form.
Om du har goda förkunskaper i anatomi och fysiologi har du möjlighet att tillgodoräkna dig dessa och starta utbildningen efter det inledande blocket som tar upp detta.