Avancerad manuell medicin och rehabilitering


Detta är en möjlighet för dig som är massageterapeut att delta i kurser på YH-utbildningen “Massage- och friskvårdsterapeut” som är värda 55 YH-poäng, vilket motsvarar 11 veckors heltidsstudier.
Det är alltså en mycket omfattande fortbildning som dessutom är kostnadsfri då den är en YH-utbildning.


Kursinnehåll

Den här utbildningen vänder sig till dig som är massageterapeut och som vill ha fördjupade kunskaper avseende manuella behandlingsmetoder, diagnostik och rehabilitering. Du kommer att få ytterligare kunskap och redskap för att inom test- och undersökning bli tryggare och säkrare på att ta anamnes, identifiera problemorsak och skapa behandlings- och rehabiliteringsplan.
I rehabiliteringsdelen går vi igenom testmetodik och skadelära. Fokus ligger på att lära sig att lägga upp individuellt anpassade rehabiliteringsprogram.
De kurser som ingår är följande:
Manuell medicin II, 20 YH-poäng
Humanbiologi II, 15 YH-poäng
Rehabilitering, 20 YH-poäng


Utbildningsbevis

Efter godkända betyg får du utbildningsbevis på genomförda kurser.


Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva. Kostnaden för obligatoriskt litteratur under denna utbildning blir cirka 1000 kronor.


Kursupplägg

Utbildningen påbörjas i augusti 2019 och slutförs i november 2019. Utbildningen kommer pågå under 11 veckor och bedrivs då på heltid. Utbildningen varvas med lärarledda veckor på skolan och distansstudieveckor på hemmaplan. Totalt ingår cirka 150 timmar lärarledd tid.


Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Om vi skulle ha fler sökande än antal platser sker urval via intervju.


Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav. Du måste också ha förkunskaper inom massageterapi motsvarande nivån av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5, Idrott och hälsa 1 och Massage 1 och 2 från gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B, Engelska A, Idrott och Hälsa A.

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Avancerad manuell medicin och rehabilitering

Avancerad manuell medicin och rehabilitering

Kursdatum

Lärarledda dagar komma ligga följande veckor:
v34 (19-23 augusti)
v35 (26-30 augusti)
v37 (9-13 september)
v39 (23-27 september)
v41 (7-11 oktober)
Detaljschema för dessa veckor (där det framgår exakt vilka dagar som är lärarledda) kommer göras klart innan semestern och delges de som är anmälda till utbildningen.