Utbildning till Diplomerad Coach


Enligt riktlinjer från ICF. Lär dig arbeta med att få människor att växa och utvecklas

Coaching är en bevisat effektiv metod som hjälper människor att sätta upp mål, hitta vägen dit och skapa resultat. Coaching hjälper människor att få ökad självinsikt, sätta upp tydliga mål, hitta sina drivkrafter och sin motivation samt skapa tydliga handlingsplaner för hur man ska gå från nuläge till önskat läge. Detta görs med bland annat öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och stärkande feedback.


Målgrupp

Den här utbildningen passar både dig som vill arbeta professionellt som coach och dig som vill använda coaching i din yrkesroll eller i ditt privata liv. Utbildningen passar såväl chefer, ledare, HR-specialister, projektledare och konsulter. Den passar också till exempel tränare, personliga tränare, lärare, friskvårdsterapeuter och föräldrar. Kort sagt alla som arbetar med, eller vill arbeta med, människor, utveckling och förändring – eller sig själv.


Kursupplägg

Utbildningen omfattar 9 dagar fördelad på tre omgångar (3 + 3 + 3 dagar). Totalt får du 68 timmar lärarledd undervisning. Under denna tid ingår 5 timmar mentorcoaching. Detta innebär att du genomför ett coachande samtal inför en av utbildarna som sedan ger dig feedback. Dessa mentorcoachingtillfällen är ett fantastiskt sätt att få feedback och öka ditt lärande.


Kombinationserbjudande

Både i våra kontakter med arbetslivet inom friskvårdssektorn och via våra egna undersökningar märker vi att det finns ett behov av välutbildade personer med bred kompetens. Med mer kunskap kan du jobba med fler områden där dina kunder behöver hjälp, och du blir därmed mer eftertraktad.
Alla våra yrkesutbildningar kan kombineras, till ett rabatterat pris, så att du får den kunskap som passar just dig och de planer du har för att jobba inom friskvårdsområdet.
Läs mer om vårt kombinationserbjudande via följande länk:
Kombinationserbjudande för yrkesutbildningar

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Diplomerad coach hösten 2018

Utbildning till Diplomerad Coach

Kursdagar hösten 2018

Datum för lärarledda dagar:
12-14 sep, 3-5 okt, 14-16 nov.


Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.


Omfattning

69 lärarledda timmar under cirka 3 månader.


Upplägg

3+3+3 dagar.


Språk

Utbildningen ges på svenska.


Kursledare

Malin Boström.


Pris

25000 kronor exklusive moms.


Plats

Roxviksgatan 8A, Linköping