Utbildning till Diplomerad Coach


Ackrediterad av ICF.
Lär dig arbeta med att få människor att växa och utvecklas

Coaching är en bevisat effektiv metod som hjälper människor att sätta upp mål, hitta vägen dit och skapa resultat. Coaching hjälper människor att få ökad självinsikt, sätta upp tydliga mål, hitta sina drivkrafter och sin motivation samt skapa tydliga handlingsplaner för hur man ska gå från nuläge till önskat läge. Detta görs med bland annat öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och stärkande feedback.


Målgrupp

Den här utbildningen passar både dig som vill arbeta professionellt som coach och dig som vill använda coaching i din yrkesroll eller i ditt privata liv. Utbildningen passar såväl chefer, ledare, HR-specialister, projektledare och konsulter. Den passar också till exempel tränare, personliga tränare, lärare, friskvårdsterapeuter och föräldrar. Kort sagt alla som arbetar med, eller vill arbeta med, människor, utveckling och förändring – eller sig själv.


Kursupplägg

Utbildningen omfattar 9 dagar fördelad på tre omgångar (3 + 3 + 3 dagar). Totalt får du 68 timmar lärarledd undervisning. Under denna tid ingår 5 timmar mentorcoaching. Detta innebär att du genomför ett coachande samtal inför en av utbildarna som sedan ger dig feedback. Dessa mentorcoachingtillfällen är ett fantastiskt sätt att få feedback och öka ditt lärande.


ICF certifiering

Många väljer att gå en coachutbildning för att utvecklas i sin yrkesroll eller i sitt privatliv. Men en del väljer självklart att gå en coachutbildning för att de vill arbeta som professionella coacher, eller gör så redan idag, och vill få en certifiering.
Vår utbildning är ackrediterad av ICF, vilket innebär att du efter utbildningen kan ansöka hos ICF om certifiering. Du kan certifiera dig på ICF:s första nivå ACC (Associate Certified Coach). För denna certifiering krävs att du har genomgått en ackrediterad utbildning om minst 60 timmar samt har minst 100 timmars erfarenhet av coaching och 10 timmar mentorcoaching. Certifieringen görs alltså hos ICF och en kostnad för detta tillkommer.


Seminarium

Detta är ett gratis seminarium om Coachande ledarskap du kan komma på för att få mer insikt i vad coaching innebär. Du får en inblick i vad det innebär att leda med ett coachande förhållningssätt och vad som skiljer ett coachande ledarskap från andra typer av ledarskap. Läs mer om seminariet via följande länk:
Seminarium i coachande ledarskap


Kombinationserbjudande

Både i våra kontakter med arbetslivet inom friskvårdssektorn och via våra egna undersökningar märker vi att det finns ett behov av välutbildade personer med bred kompetens. Med mer kunskap kan du jobba med fler områden där dina kunder behöver hjälp, och du blir därmed mer eftertraktad.
Alla våra yrkesutbildningar kan kombineras, till ett rabatterat pris, så att du får den kunskap som passar just dig och de planer du har för att jobba inom friskvårdsområdet.
Läs mer om vårt kombinationserbjudande via följande länk:
Kombinationserbjudande för yrkesutbildningar

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Diplomerad coach 2020

Utbildning till Diplomerad Coach

Kursdagar våren 2020

Datum för lärarledda dagar:
30 mars - 1 april, 4-6 maj, 1-3 juni.


Kursdagar hösten 2020

Datum för lärarledda dagar:
7-9 oktober, 9-11 november, 2-4 december.


Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.


Omfattning

69 lärarledda timmar under cirka 3 månader.


Upplägg

3+3+3 dagar.


Språk

Utbildningen ges på svenska.


Kursledare

Malin Boström.


Pris

25000 kronor exklusive moms.


Plats

Roxviksgatan 8A, Linköping