Elevpraktik för Personlig träning


Våra elever som går vår yrkesutbildning till Personlig tränare erbjuder träningstillfällen där du får chansen att få ett individuellt träningsprogram eller hjälp med delar av din träning där du behöver extra stöttning. För att delta som kund behöver du inte ha någon egen kunskap eller erfarenhet, det kan dock vara ett utmärkt sätt för dig att komma igång!
Även för dig som är erfaren och har tränat mycket tidigare är detta en möjlighet att att kanske ta tag i vissa delar eller faktorer som behöver stärkas för att till exempel nå bättre resultat eller undvika skador. Elevpraktiken är till för att våra elever ska få praktisk kunskap och erfarenhet för att bli så bra Personliga tränare som möjligt.


Upplägg

Praktiktillfällena ligger utlagda ganska långt fram i utbildningen så att eleverna ska ha mycket kunskaper, dock kan de så klart inte jobba med mer än de hunnit gå igenom. På elevpraktiken finns dock alltid erfarna handledare med lång erfarenhet av personlig träning på plats. Varje PT-klass har normalt tre tillfällen med praktik. För att både du som kund och även eleverna ska få ut så mycket som möjligt av praktiken är vår ambition att du som kund ska komma vid alla tre tillfällena och då träffa samma PT. De tre tillfällena kommer då att läggas upp enligt följande:

Besök 1


Konsultation, screening och tester.
Vid detta besök ligger tyngdpunkten på att gå igenom kundens målsättning och att göra tester för att utvärdera den fysiska statusen. Viktigt vid detta tillfälle är att kunden har satt upp en målsättning så att PT:n kan utvärdera testerna mot målsättningen och också hitta eventuella svaga länkar som behöver jobbas med för att det ska vara möjligt att nå målsättningen.

Besök 2


Genomgång av program.
Fokus vid detta besök är att gå igenom upplägg av ett lämpligt program baserat på det som framkom vid första besöket. Övningar kommer gås igenom och kunden får med sig ett träningsprogram.

Besök 3


Träning och uppföljning.
Under detta pass får kunden träna enligt sitt program med stöd från sin PT. Programmet utvärderas och eventuella justeringar och utvecklingar görs.


Bokning

Bokningen av elevpraktiken sköts via Campushallen. Kontakta Campushallen på telefon 013-10 08 72.


Allmän information

Att delta i vår elevpraktik för personlig träning kostar 100 kronor per tillfälle.
Vi genomför praktiken i Campushallens lokaler. Campushallen är belägen på universitetsområdet, se kartan till höger för att se var den ligger. Parkering finns precis intill byggnaden. Omklädningsrum och dusch finns och du kan också låna skåp men kom då ihåg att ta med eget hänglås!
Vi vill gärna att du kommer cirka 10 minuter innan din tid börjar så att du hinner byta om till lediga kläder och inneskor. Du behöver också tid för att hinna fylla i en hälsodeklaration. Räkna med att praktiktillfället kommer ta mellan 60 till 90 minuter.

Praktikdagar våren 2017

Vårens dagar kommer inom kort...