Hälsovägledning


Detta är en möjlighet för dig som vill utveckla din kunskap inom hälsa att delta i en CSN-berättigad kurs på YH-utbildningen “Massage- och friskvårdsterapeut”. Kursen ger 35 YH-poäng och motsvarar i tid 7 veckors heltidsstudier, utspridda under tiden december 2019 - mars 2020.
Det är alltså en mycket omfattande fortbildning som dessutom är kostnadsfri och CSN-berättigad då den är en YH-utbildning.


Kursinnehåll

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälsa och friskvård. Du kommer få fördjupad kompetens i att systematiskt och professionellt arbeta med hälsovägledning.
Hälsovägledning handlar om hur du på bästa sätt ska kunna använda dina kunskaper för att hjälpa dina kunder. Du kommer få metoder och verktyg för att sälja in dina tjänster samt hur du kan informera om hälsa och hälsoarbete på ett tydligt och inspirerande sätt. Du kommer till exempel lära dig metoder för coachande och motiverande samtal och lära dig mer om ditt eget ledarskap och hur du kan utnyttja situationsanpassat ledarskap.
Under utbildningen går vi också igenom hur stress uppkommer och du får kunskaper om hur man arbetar med att förebygga och hantera stress hos kunder.


Utbildningsbevis

Efter godkända betyg får du utbildningsbevis på genomförd kurs.


Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva. Kostnaden för obligatoriskt litteratur under denna utbildning blir cirka 200 kronor.


Kursupplägg

Utbildningen varvas med lärarledda veckor på skolan och distansstudieveckor på hemmaplan. Totalt ingår cirka 75 timmar lärarledd tid.
Utbildningen påbörjas 2:e december 2019 och avslutas 27:e mars 2020.


Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Om vi skulle ha fler sökande än antal platser sker urval via intervju.


Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och Idrott och hälsa 1. I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B, Engelska A, Idrott och Hälsa A.

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Hälsovägledning

Hälsovägledning

Kursdatum

Utbildningen börjar 2:e december och avslutas 25:e mars 2020.
Se den fullständiga kursinformationen för att se vilka dagar som är lärarledda på skolan i Linköping.