Preparandkurs


Lär dig grunderna i klassisk svensk massage och bli behörig att söka till våra YH-utbildningar Massage- och friskvårdsterapeut och Medicinsk massageterapeut


Särskild behörighet

Denna kurs riktar sig till dig som vill söka vår YH-utbildningar till Medicinsk massageterapeut (med start våren 2018), men som inte har Massage 1 och 2 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dessa kurser är del i den särskilda behörigheten som krävs för att vara behörig sökande till YH-utbildningarna.
Vi vet dock att många inte har gått dessa utbildningar på gymnasiet så därför erbjuder vi en preparandkurs som leder till att du kan bli behörig.


Examination

Utbildningen sker till största del på distans. För att du ska bli behörig att vara med i urvalsförfarandet till YH-utbildningarna bör du ha slutfört preparandkursen och vara godkänd på alla ingående moment cirka en månad innan aktuell utbildning startar.


Kostnad

Eftersom detta är en preparandkurs till en YH-utbildning, som inte har någon kursavgift, har vi valt att sätta kursavgiften till endast 300 kronor. Detta täcker kostnaderna för det kursmaterial som används.


Kursinnehåll

Framförallt är detta en praktiskt inriktad kurs och målet är att du ska lära dig grundläggande anatomi och fysiologi, massagens grundgrepp och få möjlighet att träna på dem praktiskt. Kursen är indelad i följande moment:

Förarbete på distans


- Inläsning av teorimaterial i anatomi och fysiologi.

Träff med lärarledd tid under tre dagar


- Teoretisk genomgång av rörelseapparatens anatomi och fysiologi.
- Praktiskt arbete med manuell terapi (massage, stretching, triggerpunkter).

Efterarbete på distans


- Praktik bestående av 30 massagebehandlingar som journalförs enligt mall och lämnas in.
- Utreda den egna kommunens regler för hygien vad gäller lokal för massageverksamhet.
- Egenstudier.
- Webbaserad tentamen i anatomi och fysiologi.


Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Preparand massage våren 2018

Preparandutbildning massage

Kursdatum, våren 2018

2-4 maj i Linköping.


Förkunskaper

För att gå denna preparandkurs ska du ha ansökt till YH-utbildningen Massage- och friskvårdsterapeut eller till YH-utbildningen Medicinsk massageterapeut och ha allmän behörighet till YH-studier.