Personlig tränare


Nyhet - nu delvis online!


Denna utbildning till personlig tränare ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som PT och du får en licens som är gångbar i hela Europa.
Vår utbildning är krävande. Den är övervägande praktiskt inriktad men du kommer läsa mycket teori också inom till exempel anatomi, fysiologi och träningslära. Vår uppfattning är att det som skiljer en bra PT från en fantastisk PT är att gedigna anatomikunskaper krävs. Kan du din anatomi kan du fatta bättre beslut om tester, du kan tolka testerna bättre och du kan göra bättre träningsprogram. Hos oss kommer du bli en fantastisk PT!
Alla har nytta av att anlita en personlig tränare, elit eller motionär, för att optimera sin träning. Efter utbildningen kommer du kunna jobba med dina kunder oavsett vilken miljö eller vilka hjälpmedel du har att tillgå.


Funktionell träning

Konceptet funktionell träning bygger på ett synsätt som går hand i hand med hur vi på Bergqvist ser på kroppen och träning. Grundfilosofin inom funktionell träning är att man bör träna på sådant som gör att kroppen klarar av det den utsätts för. För att uppnå detta måste man se till att alla träningsbara egenskaper (som till exempel styrka, balans, rörlighet, koordination, stabilitet och kondition) uppfyller de krav som ställs.
I utbildningen ligger hela tiden ett funktionellt synsätt i grunden. Med det menas att du lär dig hur övningar kan göras funktionella för just den kund du jobbar med så att de främjar kroppens helhetsfunktion.


Tester

Under utbildningen läggs stor vikt vid att du som PT ska kunna testa din kunds status vad gäller träningsbara egenskaper. Att verkligen bli duktig på tester ger dig möjlighet att lägga upp träningsprogram som blir individuellt anpassade. Det ger dig också möjlighet att effektivt följa upp din kunds utveckling. Tester ligger mycket tätt kopplat till ett funktionellt synsätt - man kan inte avgöra vad som är funktionellt för en kund om man inte är duktig på tester!


Kvalitetssäkrad av EuropeActive

EuropeActive är en organisation inom EU som verkar för att höja kvaliteten inom friskvårdssektorn i Europa, både vad gäller utövare och utbildare. Bergqvist är medlem i EuropeActive och utbildningen till personlig tränare är ackrediterad av EuropeActive. Detta innebär att vår licens är kvalitetssäkrad och uppfyller de krav EuropeActive ställer för utbildningsnivån personlig tränare på EQF nivå 4, vilket är en eftergymnasial nivå. EQF är en europeisk standard för utbildningsnivåer. Läs mer om EuropeActive på deras hemsida www.europeactive.eu.


Omfattning

Utbildningen till personlig tränare är upplagd på deltid / distans med åtta skolförlagda tillfällen, alltid i anslutning till helg. Den består av 230 lärarledda timmar samt cirka 250-300 timmar distanstudier på hemmaplan. Vi har lagt mycket tid som lärarledd då vi anser att praktiska moment kräver lärarledd undervisning. Vi har också valt att lägga ut utbildningen på deltid då vi anser att det behövs gott om tid för att ta in allt material och det är också viktigt att ha gott om tid att själv öva på de praktiska moment som gås igenom.
Att läsa på deltid passar också bra för dig som vill finansiera studierna och dina levnadskostnader genom att jobba uppemot 70% under studietiden.


Onlineundervisning

Cirka en tredjedel av utbildningen sker via online-undervisning. Det är teoridelarna i utbildningen som till stora delar kommer ges som onlinelektioner. De ämnen detta framförallt rör är anatomi, fysiologi, träningslära, kost och näringslära och delar inom hälsopedagogiken. Vi tycker dock att kontakten med deltagarna är mycket viktig, så även de lärare som har teoretiska ämnen kommer ha några fysiska lektioner med klassen. Onlinelektionerna kommer spelas in och läggas upp så att deltagarna kan titta på dem under hela utbildningstiden. Alla teoretiska prov kommer göras online i vårt verktyg för onlineprov. Dessa prov kommer ligga mellan de lärarledda omgångarna.


Lärarteam

Lärarna i utbildningsteamet är verksamma på olika områden inom träning och friskvård. De har arbetat med att vägleda, inspirera och coacha i många år (allt från yppersta elit till motionärsnivå).


Kombinationserbjudande

Både i våra kontakter med arbetslivet inom friskvårdssektorn och via våra egna undersökningar märker vi att det finns ett behov av välutbildade personer med bred kompetens. Med mer kunskap kan du jobba med fler områden där dina kunder behöver hjälp, och du blir därmed mer eftertraktad.
Alla våra yrkesutbildningar kan kombineras, till ett rabatterat pris, så att du får den kunskap som passar just dig och de planer du har för att jobba inom friskvårdsområdet.
Läs mer om vårt kombinationserbjudande via följande länk:
Kombinationserbjudande för yrkesutbildningar

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Personlig tränare hösten 2020

Referenser

Rör vid namnen för hela texten

En riktigt bra och bred utbildning som har givit mig bra redskap...

Sara Demir

Himla pedagogiskt och jag fick alltid det stöd och den hjälp jag behövde...

Pernilla Cato

Jag är otroligt glad att jag gick utbildningen och tack vare den så fick jag mitt drömjobb...

Frida Lindström

Utbildning till Personlig tränare

Kursdatum hösten 2020

Datum för blocket i Humanbiologi:
9-13 september samt 6 november.

Resterande dagar av kursen:
7-10 nov, 26-29 nov, 14-17 jan, 11-14 feb, 13-16 mar, 24-27 apr, 29 maj - 1 jun.


Förkunskaper

Du bör själv ha tränat regelbundet minst 1-2 år i någon form.
Om du har goda förkunskaper i anatomi och fysiologi har du möjlighet att tillgodoräkna dig dessa och starta utbildningen efter det inledande blocket som tar upp detta.