Specifika praktiska behandlingsmetoder


Janne Karlsson som utvecklat den så kallade Lotorpsmetoden för behandling av andningsrelaterade problem, har även utarbetat ett par andra specifika behandlingsmetoder. Under denna kurs får du lära dig några av dessa metoder och en viktig del av kursen är att du får med dig ett par utarbetade behandlingssekvenser för att behandla ett par specifika problem.


Kursinnehåll

Du får lära dig några specialgrepp som Janne utarbetat och använder framgångsrikt för att behandla olika problem. Till exempel lärs ett antal grepp ut där man arbetar med muskeln i ett utsträckt läge vilket kan skilja en del från ett normalt arbetssätt. Kursen har tyngdpunkt på att träna praktiskt men innehåller också en del teori runt de problem som tas upp.
Vi koncentrerar oss under dag ett på problem i höft och knä och under dag två på problem i axel och arm. Båda dagarna går vi igenom tekniker för att undersöka och diagnostisera problem för att se vilka behandlingar som lämpar sig bäst att använda.

Höft och knä


Många problem i höft och knä härrör från spända sätesmuskler och lårmuskler. En effekt dessa spänningar kan ge är till exempel att höftleden blir för stram när lårbenet trycks för hårt in i leden och detta kan leda till smärtor och slitningar i leden. Vi går igenom hur musklerna i området kan behandlas för att minska detta problem. Även andra problem tas upp och en genomtänkt behandlingssekvens gås igenom som kan användas på många olika höft/knä problem.

Axel och arm


Axeln och armen är ett område som kan drabbas av en mängd olika problem. Vi tittar framförallt på problem som har sitt ursprung i muskulära problem. Janne har efter flera års erfarenhet kopplat många axelproblem, både vad det gäller smärta och rörlighet, till problem med m. subscapularis. Detta gås igenom på kursen och ett par specialgrepp för att jobba med muskulaturen runt axeln gås igenom. Precis som för höft och knä får kursdeltagarna med sig en genomtänkt behandlingssekvens som går att applicera på många axel/arm problem.


Kursledare

Ansvarig för kursen är Janne Karlsson. Janne har jobbat som massageterapeut i över 13 år och innan dess arbetade han som brandman och ambulansförare. Både i sina tidigare yrken och som massagterepeut har Janne jobbat med att utveckla nya metoder och utrustningar. Inom massageyrket har detta lett fram till att Janne utvecklat ett flertal egna metoder, som till exempel Lotorpsmetoden och de tekniker som lärs ut i denna kurs.


Kursupplägg

Kursen ges som en 2-dagars kurs och bygger på föreläsningar och praktisk undervisning. Tonvikten i kursen ligger på det praktiska arbetet.

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Specifika praktiska behandlingsmetoder

Specifika praktiska behandlingsmetoder

Kursdatum

Nästa kurs inte utlagd ännu. Kontakta oss gärna för intressanmälan.


Förkunskaper

Du bör vara av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör eller ha motsvarande kunskaper.