Utbildning i Lotorpsmetoden

Lär dig hjälpa personer med andningsrelaterade problem

Fullständig kursinformation (PDF)

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat:
- Hosta
- Doftallergier
- Astmaliknande åkommor
- Svårighet att få luft
- Andningsproblem eller snabb trötthet vid ansträngning

Uppskattningsvis 10-15% av Sveriges befolkning lider av dessa typer av problem. Kundunderlaget för denna typ av behandlingar är alltså mycket stort. Även personer med till exempel riktig astma eller KOL har stor nytta av dessa behandlingar.

Kursinnehåll

Följande moment gås igenom under kursen:
- Praktisk massagebehandling av andningsmuskulaturen enligt Lotorpsmetoden
- Teori runt andningens muskulatur
- Andningsteknik
- Effekter av en hämmad andning
- Symptom och utlösande faktorer vid andningsrelaterade problem
- Tester, kroppsläsning och mätningar för att utvärdera andning och bröstkorgsrörlighet
- Andningshemövningar
- Journalföring
Under kursen kommer du också få ta del av aktuella forskningsresultat inom området.

Kursledare

Ansvarig för kursen är Janne Karlsson som utvecklat Lotorpsmetoden. Janne är massageterapeut och tidigare ambulansförare och brandman. Han har jobbat med metoden i över 15 år och fortsätter att vidareutveckla den och bedriva forskningsprojekt.

Kursupplägg

Kursen ges under två dagar och bygger på föreläsningar och praktisk undervisning. Tonvikten i kursen ligger på det praktiska arbetet.

Snabbinformation
Andningsterapi enligt Lotorpsmetoden
Lärarledd tid 2 dagar

Kostnad
Kursavgift 4875

Förkunskaper
Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör, eller motsvarande.

Kommande utbildningar
Ingen ny start utlagd i dagsläget

Anmälan
För anmälan fyller du i anmälningsformuläret som finns i PFD-filen med fullständig kursinformation.