Andningsterapi enligt Lotorpsmetoden


Lär dig hjälpa personer med andningsrelaterade problem.


Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat:
- Hosta
- Doftallergier
- Astmaliknande åkommor
- Svårighet att få luft
- Andningsproblem eller snabb trötthet vid ansträngning

Uppskattningsvis 10-15% av Sveriges befolkning lider av dessa typer av problem. Kundunderlaget för denna typ av behandlingar är alltså mycket stort. Även personer med till exempel riktig astma eller KOL har stor nytta av dessa behandlingar.


Kursinnehåll

Följande moment gås igenom under kursen:
- Praktisk massagebehandling av andningsmuskulaturen enligt Lotorpsmetoden
- Teori runt andningens muskulatur
- Andningsteknik
- Effekter av en hämmad andning
- Symptom och utlösande faktorer vid andningsrelaterade problem
- Tester, kroppsläsning och mätningar för att utvärdera andning och bröstkorgsrörlighet
- Andningshemövningar
- Journalföring
Under kursen kommer du också få ta del av aktuella forskningsresultat inom området.


Kursledare

Ansvarig för kursen är Janne Karlsson som utvecklat Lotorpsmetoden. Janne är massageterapeut och tidigare ambulansförare och brandman. Han har jobbat med metoden i cirka 15 år och fortsätter att vidareutveckla den och bedriva forskningsprojekt.


Kursupplägg

Kursen ges under två dagar och bygger på föreläsningar och praktisk undervisning. Tonvikten i kursen ligger på det praktiska arbetet.
Vi anordnar nu kursen både i Linköping och Malmö!


Auktoriserad andningsterapeut enligt Lotorpsmetoden

För de massageterapeuter som gått grundutbildningen i andningsterapi enligt Lotorpsmetoden, och sedan genomfört minst 25 stycken behandlingar, erbjuder vi ytterligare en utbildningsdag som leder till möjlighet att bli Auktoriserad andningsterapeut enligt Lotorpsmetoden. Auktoriseringen har vi tillsammans med Janne Karlsson infört för att ge de terapeuter som jobbar mycket med Lotorpsmetoden en möjlighet att få ett ytterligare kvalitetsbevis.


Mer information om Lotorpsmetoden

Klicka gärna på följande länkar för mer information om Lotorpsmetoden.
Lotorps Massage
Lotorpsmetoden
Forskning om Lotorpsmetoden

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Andningsterapi, Lotorpsmetoden
Auktoriserad andningsterapeut

Vidareutbildning i Lotorpsmetoden

Kursdatum, grundkurs

12-13 december 2019 i Malmö.
21-22 mars 2020 i Linköping.


Kursdatum, auktoriseringskurs

Inget datum utlagt just nu.


Förkunskaper

Du måste vara av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör, eller motsvarande.