Massageterapeut avancerad / Certifierad Massör


Med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning.


Detta är en yrkesutbildning med 51 lärarledda dagar och leder till att du kan jobba professionellt med massage och friskvård. Skadeförebyggande insatser och friskvård har idag hög prioritet och allt fler företagsledare öppnar sina ögon för att i förebyggande och rehabiliterande syfte anlita massörer. Efter godkänd utbildning hos oss blir du massageterapeut. I utbildningen ingår också att göra ett nationellt certifieringsprov för att bli "Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör", vilket är en viktig titel att ha som massör i Sverige. Den ger dig också möjlighet att bli medlem i yrkesförbund för massörer. Medlemsskapet ger dig automatiskt obligatoriska patient och ansvarsförsäkringar.


Kvalitetssäkrad utbildning och statligt tillsyn

Bergqvists medlemskap i Branschrådet Svensk Massage innebär att vi uppfyller branschrådets krav på yrkesutbildning för massörer.
Utbildningen står också under statlig tillsyn hos Myndigheten för Yrkeshögskolan, vilket kräver att man uppfyller ett stort antal kvalitetskrav.


Avancerad fördjupning

I denna yrkesutbildning har vi, utöver Branschrådets krav för att kunna bli certfierad, även lagt till kursdelar inom test och undersökning, triggerpunkter, idrottsmedicin, funktionell träning, friskvård och egenföretagande. Detta är mycket bra kompetenser att ha som massageterapeut. Utöver det som krävs för certifieringen lär du lär du dig bland annat hur vanliga skador uppkommer och hur de kan förebyggas och behandlas. Du lär dig mer avancerad test och undersökning och även saker inom träning med tyngdpunkt på funktionell träning.


Praktik

Kontinuerligt under denna utbildning praktiserar du som massageterapeut, dels på skolans elevpraktik och dels på olika företag på din hemort. Syftet med företagspraktiken är, förutom att få träning i att genomföra massagebehandlingar, att du ska bygga upp en kundbas av företag och göra dig känd på orten där du bor.
Vill du även arbeta som idrottsmassör? I stället för att göra all praktik som företagsmassör kan du också göra praktik i idrottsföreningar som idrottsmassör.


Helfart eller halvfart

Du kan gå utbildningen till “Massageterapeut avancerad” på halvfart under två terminer, eller på helfart under en termin. På helfarten har man lärarledd undervisning på skolan i Linköping ungefär varannan vecka och på halvfarten en vecka i månaden, och då alltid i anslutning till helg.
Vilken variant som passar dig bäst beror på hur du vill lägga upp dina studier. Om du till exempel tänkt dig att arbeta under studietiden passar troligen halvfartsvarianten bäst för dig. Beroende på till exempel hur du kan styra dina arbetstider kan du jobba uppemot cirka 75% under studietiden.
Om du vill studera mer intensivt under en kortare tid passar helfartsvarianten bäst för dig. För båda varianterna gäller att de undervisningsfria veckorna är avsedda för självstudier och extern praktik på hemorten.


Kombinationserbjudande

Både i våra kontakter med arbetslivet inom friskvårdssektorn och via våra egna undersökningar märker vi att det finns ett behov av välutbildade personer med bred kompetens. Med mer kunskap kan du jobba med fler områden där dina kunder behöver hjälp, och du blir därmed mer eftertraktad.
Alla våra yrkesutbildningar kan kombineras, till ett rabatterat pris, så att du får den kunskap som passar just dig och de planer du har för att jobba inom friskvårdsområdet.
Läs mer om vårt kombinationserbjudande via följande länk:
Kombinationserbjudande för yrkesutbildningar

Fullständig kursinformation

Massageterapeut avancerad hösten 2019

Referenser

Rör vid namnen för hela texten

Lärarna var det bästa...

Johan Norenfalk

Utbildning till Massageterapeut avancerad

Kursdatum, start hösten 2019


Helfart hösten 2019:
2-6 sep, 16-20 sep, 1 sep - 4 okt, 14-18 okt, 21-25 okt, 4-8 nov, 12-13 nov, 18-22 nov, 27 nov - 2 dec, 9-10 dec, 7-10 jan, 27-29 jan.

Halvfart hösten 2019 - våren 2020:
16-20 aug, 14-18 sep, 12-16 okt, 12-17 nov, 27 nov - 1 dec, 11-15 jan, 5-9 feb, 7-11 mar, 25-29 apr, 9-13 maj, 30 maj - 3 jun.


Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Behörighetskrav för att gå utbildningen är dock att du har genomfört gymnasium eller har annan bakgrund som kan bedömas som likvärdig.