Yrkesutbildning till Massageterapeut avancerad

En massageutbildning som uppfyller kraven för att bli certifierad av Branschrådet Svensk Massage, med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning

Fullständig kursinformation (PDF)

Detta är en yrkesutbildning som leder till att du kan jobba professionellt med massage och friskvård. Skadeförebyggande insatser och friskvård har idag hög prioritet och allt fler företagsledare öppnar sina ögon för att i förebyggande och rehabiliterande syfte anlita massörer. Efter godkänd utbildning hos oss blir du massageterapeut. I utbildningen ingår också att göra ett nationellt certifieringsprov för att bli "Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör", vilket är en viktig titel att ha som massör i Sverige. Den ger dig också möjlighet att bli medlem i yrkesförbund för massörer. Medlemsskapet ger dig automatiskt obligatoriska patient och ansvarsförsäkringar.

Kvalitetssäkrad utbildning och statligt tillsyn

Bergqvists medlemskap i Branschrådet Svensk Massage innebär att vi uppfyller branschrådets krav på yrkesutbildning för massörer.
Utbildningen står också under statlig tillsyn hos Myndigheten för Yrkeshögskolan, vilket kräver att man uppfyller ett stort antal kvalitetskrav.

Avancerad fördjupning

I denna yrkesutbildning har vi, utöver Branschrådets krav för att kunna bli certfierad, även lagt till kursdelar inom test och undersökning, triggerpunkter, idrottsmedicin, funktionell träning, friskvård och egenföretagande. Detta är mycket bra kompetenser att ha som massageterapeut. Utöver det som krävs för certifieringen lär du lär du dig bland annat hur vanliga skador uppkommer och hur de kan förebyggas och behandlas. Du lär dig mer avancerad test och undersökning och även saker inom träning med tyngdpunkt på funktionell träning.

Praktik

Kontinuerligt under denna utbildning praktiserar du som massageterapeut, dels på skolans elevpraktik och dels på olika företag på din hemort. Syftet med företagspraktiken är, förutom att få träning i att genomföra massagebehandlingar, att du ska bygga upp en kundbas av företag och göra dig känd på orten där du bor.
Vill du även arbeta som idrottsmassör? I stället för att göra all praktik som företagsmassör kan du också göra praktik i idrottsföreningar som idrottsmassör.

Upplägg

Utbildningen till “Massageterapeut avancerad” är upplagd på halvfart under två terminer på skolan i Linköping. Detta innebär att man har lärarledd undervisning i Linköping en vecka i månaden, och då alltid i anslutning till helg.
Upplägget innebär att det går bra att jobba under studietiden. Vi vet av erfarenhet att det går att jobba upp emot cirka 75% utan problem.
De undervisningsfria veckorna är avsedda för självstudier och extern praktik på hemorten.

Snabbinformation
Massageterapeut avancerad / Certifierad Massör
Lärarledd tid 55 dagar

Kostnad
Kostnad per delbetalning 5334
Antal delbetalningar 10
Rabatterad avgift vid betalning i förskott 50800

Rabatter
2000 kronor rabatt om du tillgodoräknar dig tidigare kurs i Massage till husbehov.
8500 kronor rabatt om du tillgodoräknar dig tidigare utbildning till Friskvårdsmassör.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kommande utbildningar
Ingen ny start utlagd i dagsläget

Anmälan
För anmälan fyller du i anmälningsformuläret som finns i PFD-filen med fullständig kursinformation.

Referenser från tidigare elever

Klicka på namnen för att se hela texten

"Lärarna var det bästa..."

Johan Norenfalk

Ortus Friskvård och Massage