Avancerade undersöknings- och behandlingstekniker


Under denna kurs får deltagarna fördjupad kunskap om moderna undersöknings- och behandlingstekniker. Syftet är att ge deltagarna en ökad säkerhet vid undersökning och bedömning av patienter med problem i rörelseapparaten. Under kursen tittar vi på kroppen både som helhet, genom till exempel gånganalys och stabilitetsbedömningar, och mer detaljerat med hjälp av specifika tester.


Kursinnehåll

Följande huvudområden gås igenom under kursen:
- Adekvata behandlings- och rehabiliteringsmetoder för ett antal vanliga diagnoser. Som exempel kan nämnas knäskador, höftbesvär och bäckenproblematik, akuta och kroniska ryggbesvär och bröst-ryggsmärta, "inflammationer", axelbesvär, nacksmärtor och huvudvärk.
- Fördjupad kunskap inom funktionell muskelanatomi.
- Uppdatering om forskning inom ämnen som manuell medicin, ortopedi, neurologi, idrottsmedicin, reumatologi och smärtfysiologi.


Kursledare

Ansvarig för kursen är Mia Eklund. Mia är leg naprapat med 20 års erfarenhet av både undervisning och kliniskt arbete. Hon har också vidareutbildat sig mycket inom bland annat diagnostik och behandlingstekniker. Kursens föreläsare har alla en hög och bred kompetens och mångårig erfarenhet inom sitt område.


Kursupplägg

Kursen ges som en 4-dagars kurs och bygger på föreläsningar och praktisk undervisning. Tonvikten i kursen ligger på det praktiska arbetet.

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Avancerade undersöknings- och behandlingstekniker

Avancerade undersöknings- och behandlingsmetoder

Kursdatum

24-27 november 2018.


Förkunskaper

För att gå kursen bör du vara av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör eller motsvarande.