Kompletteringsutbildning till Massageterapeut / Certifierad Massör

Utbildning där du kan tillgodoräkna dig tidigare kunskaper inom massage

Våra yrkesutbildningar till Massageterapeut är upplagda så att det är möjligt att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper inom massage. Om du till exempel har gått vår utbildning Friskvårdsmassör, eller någon annan liknande massageutbildning, kan du tillgodoräkna dig kunskaperna du fått där och komplettera din utbildning genom att gå med i en av våra klasser som läser till Massageterapeut.
Det finns till exempel många med kortare utbildning som vill bli certifierade, då är denna variant en utmärkt lösning!
Om du har tidigare kunskaper inom rörelseapparatens anatomi och fysiologi finns det möjligheter att kunna tillgodoräkna sig det också.
Kontakta oss om du vill diskutera hur dina förkunskaper förhåller sig till det som ingår i våra yrkesutbildningar, vi kan ofta individanpassa upplägget för att nå målet att bli Massageterapeut och Certifierad Massör.

Bergqvists utbildningsvägar

För en mer detaljerad förklaring av våra utbildningsvägar och vilka möjligheter till kompletteringar som finns kan du klicka på nedanstående länk:
Bergqvists utbildningsvägar