YH-utbildning till Massage- och friskvårdsterapeut

Utbildning värd 400 YH-poäng som gör dig efterfrågad inom friskvårdsområdet

Fullständig kursinformation (PDF)

Kompetens efter utbildningen

Som Massage- och friskvårdsterapeut har du en bred och djup kompetens inom flera olika friskvårdsområden. Du blir en välutbildad massageterapeut och kan erbjuda olika terapeutiska behandlingar som är baserade på olika manuella tekniker och test- och undersökningar.
Efter avslutad utbildning är du också personlig tränare och har kompetens för att lägga upp, genomföra och utvärdera individuella tränings-program. Inriktningen utgår från ett funktionellt synsätt.
Sammantaget har du efter den här utbildningen en unik kombinerad kompetens som gör dig eftertraktad i hälso- och friskvårdsbranschen.

Examination

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen. För att få ut examen krävs godkänt på alla kurser.
I utbildningen ingår också delmoment som ger separata certifikat och licenser. Du får bland annat möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör och licensierad Personlig tränare.

Arbetsmarknad, över 90% har jobb

YH-myndigheten för statistik över hur man etablerat sig på arbetsmarknaden cirka ett halvår efter examen från våra YH-utbildningar.
De tre senaste årens statistik visar att 92% jobbar inom området. Av dessa har cirka 60% en anställning och cirka 40% jobbar som egenföretagare.

Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatorisk kurslitteratur som de studerande får bekosta själva.

Kursupplägg

Utbildningen pågår på heltid under två år. Av utbildningens 80 veckor är cirka 33% förlagda på skolan, cirka 42% distansstudier och 25% praktikveckor. Distansstudieveckorna är avsedda för självstudier, träning med mera på hemorten.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad under hela utbildningstiden, inklusive praktikveckorna.

Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Alla behöriga sökande kommer kallas till ett särskilt prov/intervju som genomföras på skolan i Linköping. Efter att alla intervjuer genomförts tar utbildningens ledningsgrupp beslut om vilka som erbjuds platser på utbildningen.
Om vi får färre sökande än antal platser till sista ansökningsdag genomförs inga intervjuer utan alla behöriga sökande erbjuds plats och därefter tas behöriga sökande in i den ordning deras ansökan inkommer till oss.

Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 5 från gymnasieskolan. I äldre gymnasiebetyg heter kurserna Svenska A, Svenska B och Engelska A.

Snabbinformation
Massage- och friskvårdsterapeut
Lärarledd tid 27 veckor
CSN-berättigad Ja

Kostnad
Kursavgift 0

Förkunskaper
Slutfört gymnasium eller motsvarande

Kommande utbildningar
Ingen ny start utlagd i dagsläget

Anmälan
För anmälan fyller du i anmälningsformuläret som finns i PFD-filen med fullständig kursinformation.

Referenser från tidigare elever

Klicka på namnen för att se hela texten

"Utbildningen har gett mig många och stora möjligheter..."

Cecilia Ahxner

Massage- och friskvårdsterapeut