Massage- och friskvårdsterapeut


Yrkeshögskoleutbildning, 400 poäng


Kompetens efter utbildningen

Som Massage- och friskvårdsterapeut har du en bred och djup kompetens inom flera olika friskvårdsområden. Du blir en välutbildad massageterapeut och kan erbjuda olika terapeutiska behandlingar som är baserade på olika manuella tekniker och test- och undersökningar.
Efter avslutad utbildning är du också personlig tränare och har kompetens för att lägga upp, genomföra och utvärdera individuella tränings-program. Inriktningen utgår från ett funktionellt synsätt.
Sammantaget har du efter den här utbildningen en unik kombinerad kompetens som gör dig eftertraktad i hälso- och friskvårdsbranschen.


Examination

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen. För att få ut examen krävs godkänt på alla kurser.
I utbildningen ingår också delmoment som ger separata certifikat och licenser. Du får bland annat möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör och licensierad Personlig tränare.


Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva. Till massagepraktiken som ska göras på hemorten behövs också en massagebänk.


CSN

Utbildningen är CSN-berättigad under hela utbildningstiden, inklusive BFU:n och praktikveckorna.


Kursupplägg

Utbildningen pågår under två år. Av utbildningens 80 veckor är 26 veckor förlagda på skolan i Linköping, 32 veckor distansstudier och 22 veckor är praktikveckor. Distansstudieveckorna är avsedda för självstudier, träning med mera på hemorten.


Behörighetsgivande preparand

Denna YH-utbildning börjar med en preparandkurs i massage som du behöver gå om du inte har några tidigare kunskaper i massage.


Tillgodoräknande

Om du sedan tidigare har kunskaper i massage, motsvarande gymnasiekurserna Massage 1 och 2, behöver du inte delta på preparanddelen utan kan börja direkt på termin 1.


Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Alla behöriga sökande kommer kallas till ett särskilt prov/intervju som genomföras på skolan i Linköping. Efter att alla intervjuer genomförts tar utbildningens ledningsgrupp beslut om vilka som erbjuds platser på utbildningen.


Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5, Idrott och hälsa 1. Även Massage 1 och 2 är särskilda behörighetskrav och ges via BFU:n.
I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B, Engelska A, Idrott och Hälsa A.


Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Massage- och friskvårdsterapeut hösten 2018

Referenser

Rör vid namnen för hela texten

Utbildningen har gett mig många och stora möjligheter...

Cecilia Ahxner

Utbildning till Massage- och friskvårdsterapeut

Kursdatum, start hösten 2018

Preparand: 17 - 21 augusti 2018
Termin 1: 3 sep 2018 - 18 jan 2019
Termin 2: 21 jan 2019 - 7 juni 2019
Termin 3: 19 aug 2019 - 3 jan 2020
Termin 4: 13 jan 2020 - 29 maj 2020