Medicinsk massageterapeut


Yrkeshögskoleutbildning på 400 poäng
Läs i Linköping eller Malmö


Kompetens efter utbildningen

En Medicinsk massageterapeut arbetar bland annat med aktiv företagsfriskvård. Med detta menas en person som kompletterar företagets hälsovård med friskvård för att i tid se tendenser till förändringar i fysisk eller psykisk hälsa.
Som medicinsk massageterapeut har du gedigen kompetens inom manuell terapi. I detta ingår bland annat terapeutiska massagebehandlingar och omfattande test- och undersökningsmetodik med tillhörande dokumentation. Du lär dig specifika behandlingsmetoder och att kunna förstå orsakssamband för de mest frekventa skadorna inom rörelseorganen och rehabilitering av dessa.
Du kommer också kunna lägga upp individuellt anpassade träningsprogram och ge kostråd.
Som Medicinsk massageterapeut kan du arbeta både som egenföretagare och som anställd eller konsult på företag.


Examination

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen. För att få ut examen krävs godkänt på alla kurser.
I utbildningen ingår också delmoment som ger separata certifikat och licenser. Du får bland annat möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör, licensierad Personlig tränare och certifierad Medicinsk massageterapeut av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.


Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva. Till massagepraktiken som ska göras på hemorten behövs också en massagebänk.


CSN

Utbildningen är CSN-berättigad under hela utbildningstiden, inklusive praktikveckorna.


Kursupplägg

Utbildningen pågår under två år. Av utbildningens 80 veckor är cirka 33% förlagda på skolan, cirka 42% distans distansstudier och 25% praktikveckor. Distansstudieveckorna är avsedda för självstudier, träning med mera på hemorten.


Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Alla behöriga sökande kommer kallas till ett särskilt prov/intervju. Efter att alla intervjuer genomförts tar utbildningens ledningsgrupp beslut om vilka som erbjuds platser på utbildningen.


Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 5.
I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B och Engelska A.


Utbildning till Medicinsk massageterapeut

Kursdatum, start hösten 2018 i Malmö

År 1: 20181015 - 20190621
År 2: 20190805 - 20200605
OBS! Utbildningen har börjat men vi har en restplats kvar. Om du har lite förkunskaper i massage finns det möjlighet att hoppa på utbildningen. Kontakta oss omgående om detta är intressant för dig!


Kursdatum, start våren 2019 i Linköping

Termin 1: 190114 - 190608
Termin 2: 190819 - 200103
Termin 3: 200107 - 200522
Termin 4: 200803 - 201218


Kursdatum, start hösten 2019 i Malmö

År 1: 20190909 - 20200612
År 2: 20200810 - 20210521