Medicinsk massageterapeut


Yrkeshögskoleutbildning på 400 poäng
Läs i Linköping, Malmö eller Stockholm


Kompetens efter utbildningen

En Medicinsk massageterapeut arbetar bland annat med aktiv företagsfriskvård. Med detta menas en person som kompletterar företagets hälsovård med friskvård för att i tid se tendenser till förändringar i fysisk eller psykisk hälsa.
Som medicinsk massageterapeut har du gedigen kompetens inom manuell terapi. I detta ingår bland annat terapeutiska massagebehandlingar och omfattande test- och undersökningsmetodik med tillhörande dokumentation. Du lär dig specifika behandlingsmetoder och att kunna förstå orsakssamband för de mest frekventa skadorna inom rörelseorganen och rehabilitering av dessa.
Du kommer också kunna lägga upp individuellt anpassade träningsprogram och ge kostråd.
Som Medicinsk massageterapeut kan du arbeta både som egenföretagare och som anställd eller konsult på företag.


Examination

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen. För att få ut examen krävs godkänt på alla kurser.
I utbildningen ingår också delmoment som ger separata certifikat och licenser. Du får bland annat möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör, licensierad Personlig tränare och certifierad Medicinsk massageterapeut av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.


Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatoriskt kursmaterial som de studerande får bekosta själva. Till massagepraktiken som ska göras på hemorten behövs också en massagebänk.


CSN

Utbildningen är CSN-berättigad under hela utbildningstiden, inklusive praktikveckorna.


Kursupplägg

Utbildningen pågår under två år. Av utbildningens 80 veckor är cirka 33% förlagda på skolan, cirka 42% distans distansstudier och 25% praktikveckor. Distansstudieveckorna är avsedda för självstudier, träning med mera på hemorten.


Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Alla behöriga sökande kommer kallas till ett särskilt prov/intervju. Efter att alla intervjuer genomförts tar utbildningens ledningsgrupp beslut om vilka som erbjuds platser på utbildningen.


Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 5.
I äldre gymnasiebtyg heter kurserna Svenska A, Svenska B och Engelska A.


Utbildning till Medicinsk massageterapeut

Kursdatum, start hösten 2019 i Malmö

År 1: 20190909 - 20200612
År 2: 20200810 - 20210521

OBS!!
Utbildningen startade 9:e september, men det finns några platser kvar och det går att hoppa på utbildningen fram till och med 23:e september.


Kursdatum, start hösten 2019 i Stockholm

Termin 1: 20191007 - 20200221
Termin 2: 20200224 – 20200612
Termin 3: 20200803 – 20210101
Termin 4: 20210104 – 20210604


Kursdatum, start våren 2020 i Linköping

Termin 1: 200113 - 200529
Termin 2: 200810 - 201225
Termin 3: 210104 - 210520
Termin 4: 210809 - 211217