YH-utbildning till Medicinsk massageterapeut

Utbildning värd 400 YH-poäng som leder till att du får en djup kunskap inom hälsoanalys och behandlingsmetoder baserade på massage

Fullständig kursinformation (PDF)

En Medicinsk massageterapeut arbetar bland annat med aktiv företagsfriskvård. Med detta menas en person som kompletterar företagets hälsovård med friskvård för att i tid se tendenser till förändringar i fysisk eller psykisk hälsa.
Under utbildningen får du både certifikat som massör och licens som Personlig tränare.

Kompetens efter utbildningen

Som medicinsk massageterapeut har du gedigen kompetens inom manuell terapi. I detta ingår bland annat terapeutiska massagebehandlingar och omfattande test- och undersökningsmetodik med tillhörande dokumentation. Du lär dig specifika behandlingsmetoder och att kunna förstå orsakssamband för de mest frekventa skadorna inom rörelseorganen och rehabilitering av dessa.
Du kommer också kunna lägga upp individuellt anpassade träningsprogram och ge kostråd.
Som Medicinsk massageterapeut kan du arbeta både som egenföretagare och som anställd eller konsult på företag.

Examination

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen. För att få ut examen krävs godkänt på alla kurser.
I utbildningen ingår också delmoment som ger separata certifikat och licenser. Du får bland annat möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör, licensierad Personlig tränare och certifierad Medicinsk massageterapeut av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.

Arbetsmarknad, över 90% har jobb

YH-myndigheten för statistik över hur man etablerat sig på arbetsmarknaden cirka ett halvår efter examen från våra YH-utbildningar.
De tre senaste årens statistik visar att 92% jobbar inom området. Av dessa har cirka 60% en anställning och cirka 40% jobbar som egenföretagare.

Kostnad

Att studera på en YH-utbildning är kostnadsfritt. Det är endast obligatorisk kurslitteratur som de studerande får bekosta själva.

Kursupplägg

Utbildningen pågår på heltid under två år. Av utbildningens 80 veckor är cirka 33% förlagda på skolan, cirka 42% distansstudier och 25% praktikveckor. Distansstudieveckorna är avsedda för självstudier, träning med mera på hemorten.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad under hela utbildningstiden, inklusive praktikveckorna.

Antagning

Alla anmälningar som inkommit innan sista anmälningsdag tas med i vårt antagningsförfarande. Alla behöriga sökande kommer kallas till ett särskilt prov/intervju. Efter att alla intervjuer genomförts tar utbildningens ledningsgrupp beslut om vilka som erbjuds platser på utbildningen.
Om vi har platser kvar efter sista ansökningsdag för en kursstart kommer alla behöriga sökande som inkommer med anmälan att erbjuds en plats på den utbildningen. Det är dock först till kvarn som gäller för restplatserna.

Antagningskrav

För att söka till denna YH-utbildning måste du uppfylla både kraven för grundläggande behörighet till studier under Yrkeshögskolan och denna utbildnings särskilda behörighetskrav.
Särskilda behörighetskraven till denna utbildning är lägst betyget E i Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 5.
I äldre gymnasiebetyg heter kurserna Svenska A, Svenska B och Engelska A.

Snabbinformation
Medicinsk Massageterapeut
Lärarledd tid 27 veckor
CSN-berättigad Ja

Kostnad
Kursavgift 0

Förkunskaper
Slufört gymnasium eller motsvarande

Kommande utbildningar
Ort Stockholm
Startdatum 2024-09-02
Slutdatum 2026-05-22
 
Ort Malmö
Startdatum 2024-09-02
Slutdatum 2026-05-22
 
Ort Linköping
Startdatum 2025-01-13
Slutdatum 2026-12-18
 

Anmälan
För anmälan fyller du i anmälningsformuläret som finns i PFD-filen med fullständig kursinformation.

Referenser från tidigare elever

Klicka på namnen för att se hela texten

"Jättebra utbildning där man får ett brett kunnande för att kunna arbeta med friskvård"

Jens Eigilsson

Medicinsk massageterapeut