Strain and counterstrain


Strain and counterstrain är en vilolägesbehandling och en mjuk behandlingsform. Smärttillstånd, rörelseinskränkningar, kramp och dysfunktioner i rörelseapparaten är exempel på tillstånd där metoden kan vara en lämplig behandlingsmetod. Behandlingen lämpar sig bra på både akuta tillstånd, som till exempel nackspärr eller ryggskott, och långvariga problem med smärta och spänningar. Den kan även med fördel användas inom rehabilitering efter skador. Med strain and counterstrain kommer man ofta åt problem som är svåra att nå med massage då muskeln försätts i ett avspänt viloläge. Kunden upplever ofta behandlingen som skön och behaglig.


Kursinnehåll

Följande moment gås igenom under kursen:
- Historik om strain and counterstrain
- Teori och forskning, patientfallserfarenheter
- Funktionell anatomi
- Genomgång muskel för muskel vad gäller palpation, triggerpunkter, positionering och behandling
- Hållningsanalys och behandling av hållningsproblem
- Neuromuskulär aktivering och inkopplingsövningar


Kursledare

Ansvarig för kursen är Eva Sandberg. Eva är massageterapeut, personlig tränare och kinesiolog och har flera års erfarenhet av både undervisning och kliniskt arbete.


Kursupplägg

Kursen ges under 3 dagar och bygger på föreläsningar och praktisk undervisning.

Fullständig kursinformation

Öppna i PDF-format.
Strain and counterstrain

Vidareutbildning i strain and counterstrain

Kursdatum

30 augusti - 1 september 2019 i Malmö.
12 - 14 februari 2020 i Linköping.


Förkunskaper

För att gå kursen bör du vara av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör eller motsvarande.